VELKOMMEN i Aftenskolerne
 
Så er det første gang i mange år, at vi ikke har sendt aftenskoleprogram ud til alle husstande i Gråsten og Bov tidligere kommuner. Det blev for dyrt for os, så nu forsøger vi som de fleste andre aftenskoler at sætte vore kurser ind på vores hjemmeside og så benytte Samspil og aviserne, så dem skal du fremover holde øje med for at se hvad vi kan tilbyde dig. 
 
Vi har ventet spændt på at skulle starte vores varmtvandsgymnastik og babysvømning i det nye Gigthospital i Sønderborg. Desværre kom der besked fra Gigthospitalet, at det nye bassin ikke bliver klar til brug i 2019. Jeg undersøgte om vi i efteråret kunne benytte Gigthospitalet i Gråsten. Det fik vi nej til og det er en stor bet for os, da mange allerede var tilmeldt. 
 
Vel mødt og rigtig                                  
god fornøjelse!

Ulla Larsen
Skoleleder                                         
 
 
 
 
Tilmelding
Forhåndstilmelding er altid nødvendig uanset om du vil
på kursus eller til foredrag. Du kan tilmelde dig pr. email
til post@aftenskolerne.com eller på tlf. 74651187.

Du skal oplyse holdnummer og kursusnavn, samt navn,
adresse, telefonnummer og mailadresse på hver person,
du tilmelder.

Betaling
Forudbetaling er altid nødvendig - også til foredrag.

MobilePay
Du kan betale for dine foredrag og kurser med MobilePay
til mobilnummer 61724572 som tilhører aftenskolernes
kasserer Leif Lundoff Larsen eller mobilnummer 21222206 Ulla Larsen.

Husk at skrive nummeret på dit foredrag eller kursus på
betalingen.

Kontooverførsel
Du kan også vælge at betale for dine foredrag og kurser ved
at overføre beløbet fra din netbank til nedenstående konti.

Husk at skrive nummeret på dit foredrag eller kursus på
overførslen.

Foredrag konto 8060 0001135470
Kurser Alnor-Gråsten Aftenskole konto 8060 0001028717
Kurser Bov Aftenskole konto 8065 0001098529
Kurser Rinkenæs Aftenskole konto 8060 0001030655

Bemærk, at din tilmelding er bindende, og din plads på holdet er sikret, hvis beløbet er indbetalt rettidigt. Bliver holdet 
aflyst, refunderes hele kursusprisen. Hvis du framelder dig
op til 10 dage før kursusstart fratrækker vi et administrati-
onsgebyr på 50 kr. pr. kursus/foredrag. Ved senere framel-
ding refunderes indbetalt kursuspris ikke.

Nyt: Lokaleleje af kommunale lokaler i Bov
Da Aabenraa kommune har besluttet at at de fremover op-
kræver leje på timebasis af alle kommunale lokaler, vil I
desværre opleve, at kurserne i Bov derfor har fået en ekstra
prisstigning.
 
 
 
Her finder du os
Aftenskolerne
Dalsmark 15, Rinkenæs
6300 Gråsten

Ahlmannsparken
Ahlefeldvej 4
6300 Gråsten

Benniksgaard Hotel
Sejrsvej 101, Rinkenæs
6300 Gråsten
 
Benniksgaard Anneks
Sejrsvej 100, Rinkenæs
6300 Gråsten
 
Bov Svømmehal
Plantagevej 2 B, Bov
6330 Padborg

Den Tyske Skole
Nørregade 64
6330 Padborg
 
Gråsten Blomster
Ulsnæscentret
6300 Gråsten
 
Gråsten Skole
Degnevænget 2
6300 Gråsten

Klokkeblomsten
Torvegade 16
6330 Padborg

Lene Kristiansen Redlefsen
Værksted: Pileflet
Lundtoftvej 24, Kliplev
6200 Aabenraa
 
Lyreskovskolen
Hærvejen 46
6330 Padborg
 
Marina Fiskenæs
Fiskenæsvej 2
6300 Gråsten
 
Restaurant Bind
Fjordvejen 120, Sønderhav
6340 Kruså
 
Rinkenæs Skole
Stenvej 10, Rinkenæs
6300 Gråsten
 
 
 
Om aftenskolerne
Vores aftenskoler er selvstændige foreninger og de er uaf-
hængige af partipolitik. Aftenskolerne har til formål at med-
virke til folkeoplysning gennem undervisning og andre folke-
oplysende akviteter for alle.

Lektionslængde: En undervisningslektion/time er på 45 min.
Pause aftales med læreren.

Aftenskolernes hjemmeside
bov-aftenskole.dk, se fanebladene for de øvrige skoler.

Aftenskolernes bestyrelser
Alnor-Gråsten Aftenskole: Karla Jespersen, Leif L. Larsen,
Grethe Lyth Jensen, Birgit Moos og Lis Nielsen.
Bov Aftenskole: Joan Kock, Inga Bang, Susanne Halskov
Jensen, Inger-Marie Larsen og Birgitte Rosager Lund.
Rinkenæs Aftenskole: Susanne Løper, Agnes Larsen,
Leif L. Larsen, Gunhild Frederiksen og Gunna Aagaard.
Rinkenæs Svømmeforening: Ulla Larsen, Agnes Larsen,
Gunhild Frederiksen, Birgit Moos og Grethe Lyth Jensen.

Vi tager forbehold for fejl.