Se de nye kurser og foredrag for 2017-18 ved at klikke på bladrekataloget til højre

 
 
 
 
VELKOMMEN i Aftenskolerne

Hermed præsenterer vi vores nye aftenskoleprogram
for sæsonen 2017/18.

Vi tilbyder igen i år både nye, spændende foredrag og 
kurser - ligesom vi har de populære kurser, som efter-
hånden er blevet klassikere. Vi håber, at der er et eller 
flere kurser og foredrag, som kan fange din interesse.
 
Vel mødt og rigtig god fornøjelse!
 
På gensyn!
Ulla Larsen
Skoleleder
 
 
 
 
Tilmelding
Forhåndstilmelding er altid nødvendig uanset om du vil
på kursus eller til foredrag. Du kan tilmelde dig pr. email
til post@aftenskolerne.com eller på tlf. 74651187. Du skal
oplyse holdnummer og kursusnavn, samt navn, adresse,
telefonnummer og mailadresse på hver person,
du tilmelder.

Betaling
Forudbetaling er altid nødvendig - også til foredrag.

MobilePay
Du kan betale for dine foredrag og kurser med MobilePay.
Mobilnummeret du skal bruge er 61724572 som tilhører
aftenskolernes kasserer Leif Lundoff Larsen. Husk at skrive
nummeret på dit foredrag eller kursus på betalingen.
 
Kontooverførsel
Du kan også vælge at betale for dine foredrag og kurser ved
at overføre beløbet fra din netbank til disse konti:
 
Foredrag konto 8060 0001135470
Kurser Alnor-Gråsten Aftenskole konto 8060 0001028717
Kurser Bov Aftenskole konto 8065 0001098529
Kurser Rinkenæs Aftenskole konto 8060 0001030655
Kurser Rinkenæs Svømmeforening konto 9797 0000557943
 
Bemærk, at din tilmelding er bindende, og din plads på holdet
er sikret, hvis beløbet er indbetalt rettidigt. Bliver holdet aflyst,
refunderes hele kursusprisen. Hvis du framelder dig op til 10
dage før kursusstart fratrækker vi et administrationsgebyr
på 50 kr. pr. kursus. Ved senere afmelding refunderes
indbetalt kursusgebyr ikke.

 
 
Her finder du os
Aftenskolerne
Dalsmark 15, Rinkenæs
6300 Gråsten

Ahlmannsparken
Ahlefeldvej 4
6300 Gråsten

Benniksgaard Hotel
Sejrsvej 101, Rinkenæs
6300 Gråsten

Bov Bibliotek
Bovvej 4
6330 Padborg

Bov Svømmehal
Plantagevej 2 B, Bov
6330 Padborg

Den Tyske Skole
Nørregade 64
6330 Padborg

FitNFun
Industrivej 1
6330 Padborg

Gigthospitalets Træningscenter
Toldbodgade 3
6300 Gråsten
 
Grænseegnens Friskole
Præstevænget 12, Holbøl
6340 Kruså
 
Gråsten Skole
Degnevænget 2
6300 Gråsten
 
Jette Paulsen (glaskunst)
Nejsbjerg 27
6310 Broager
 
Lyreskovskolen
Hærvejen 46
6330 Padborg
 
Marina Fiskenæs
Fiskenæsvej 2
6300 Gråsten
 
Restaurant Bind
Fjordvejen 120, Sønderhav
6340 Kruså
 
Rinkenæshus
Sejrsvej 41, Rinkenæs
6300 Gråsten
 
Rinkenæs Skole
Stenvej 10, Rinkenæs
6300 Gråsten
 
 
 
Om aftenskolerne
Vores aftenskoler er selvstændige foreninger og de er uaf-
hængige af partipolitik. Aftenskolerne har til formål at med-
virke til folkeoplysning gennem undervisning og andre folke-
oplysende akviteter for alle.

Lektionslængde: En undervisningslektion/time er på 45 min.
Pause aftales med læreren.

Aftenskolernes hjemmeside
bov-aftenskole.dk, se fanebladene for de øvrige skoler.

Aftenskolernes bestyrelser
Alnor-Gråsten Aftenskole: Karla Jespersen, Leif L. Larsen,
Grethe Lyth Jensen, Birgit Moos og Lis Nielsen.
Bov Aftenskole: Joan Kock, Inga Bang, Susanne Halskov
Jensen, Inger-Marie Larsen og Birgitte Rosager Lund.
Rinkenæs Aftenskole: Susanne Løper, Agnes Larsen,
Leif L. Larsen, Gunhild Frederiksen og Gunna Aagaard.
Rinkenæs Svømmeforening: Ulla Larsen, Agnes Larsen,
Gunhild Frederiksen, Birgit Moos og Grethe Lyth Jensen.

Vi tager forbehold for fejl.